ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

 Εισαγωγή

Η Benelli Armi S.p.A Τομέας Franchi με έδρα στο (61029) Urbino (PU), στην οδό via della Stazione, 50, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ανησυχεί για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και για την εγγύηση της απαραίτητης προστασίας από κάθε γεγονός που μπορεί να τους θέσει διατρέχει κίνδυνο παραβίασης. Η Benelli Armi SpA εφαρμόζει, για το σκοπό αυτό, πολιτικές και πρακτικές σχετικά με τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Benelli Armi SpA φροντίζει να ενημερώνει τις πολιτικές και τις πρακτικές που υιοθετούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όποτε αυτό είναι απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση σε περίπτωση κανονιστικών και οργανωτικών αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Benelli Armi SpA διαθέτει μια εσωτερική επαφή απορρήτου με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση email privacy@benelli.it εάν έχετε απορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που υιοθετεί η Benelli Armi SpA

Πώς συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ο Κάτοχος δεδομένων;

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα υποβληθούν σε επεξεργασία για:

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως η περιήγηση δεδομένων π.χ. Η διεύθυνση IP και τα cookie που ανακτώνται μέσω της περιήγησης στον ιστότοπο www.franchi.com υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Ελεγκτή Δεδομένων για την παρακολούθηση της διαχείρισης του ιστότοπου και τη συλλογή πληροφοριών, ακόμη και συνολικής φύσης.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαδοθούν ούτε θα αποκαλυφθούν με οποιονδήποτε προς άγνωστα άτομα.

 • Επικοινωνία με τρίτους και παραλήπτες

Η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κυρίως προς τρίτα μέρη ή / και παραλήπτες των οποίων η δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, καθώς και για την ανταπόκριση σε ορισμένες νομικές υποχρεώσεις. Κάθε επικοινωνία που δεν ανταποκρίνεται σε αυτούς τους σκοπούς υπόκειται στη συγκατάθεσή σας.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν σε τρίτους / παραλήπτες για:

 • την απόδοση της υπηρεσίας (π.χ. πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής) ·
 • ανακοινώσεις στη χρηματοοικονομική διοίκηση και στους δημόσιους φορείς εποπτείας και ελέγχου σε σχέση με τους οποίους ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να εκπληρώνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ειδική φύση της δραστηριότητας που ασκείται.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο ελεγκτής δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι: δεδομένα πλοήγησης (διεύθυνση IP).

 • Λόγοι ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Οι διαδικασίες του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων μέσω των προμηθευτών του (τρίτοι και / ή παραλήπτες), των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. διεύθυνση IP) ή των δεδομένων κίνησης που συλλέγονται ή λαμβάνονται, στην περίπτωση υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπο με απολύτως απαραίτητο και αναλογικό μέτρο να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ικανότητα ενός δικτύου ή των διακομιστών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό να αντιστέκονται, σε ένα δεδομένο επίπεδο ασφάλειας, απροσδόκητων συμβάντων ή παράνομων ή κακόβουλων πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται.

Για τους σκοπούς αυτούς, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων παρέχει διαδικασίες για τη διαχείριση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων (παραβίαση δεδομένων).

Τι είναι τα cookies και για ποιους σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Το “cookie” είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που δημιουργείται από ορισμένους ιστότοπους στον υπολογιστή του χρήστη όταν έχει πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, με σκοπό την αποθήκευση και τη μεταφορά πληροφοριών. Τα cookies αποστέλλονται από έναν διακομιστή ιστού (που είναι ο υπολογιστής στον οποίο εκτελείται ο ιστότοπος που επισκέπτεται) στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κ.λπ.) και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του τελευταίου. Στη συνέχεια αποστέλλονται στον ιστότοπο τη στιγμή των επόμενων επισκέψεων.

Ορισμένες λειτουργίες δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν χωρίς τη χρήση cookie, τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι τεχνικά απαραίτητα. Σε άλλες περιπτώσεις, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για να διευκολύνει και να διευκολύνει την πλοήγηση από τον χρήστη ή για να τους επιτρέψει να επωφεληθούν από συγκεκριμένες υπηρεσίες που ζητήθηκαν.

Τα cookies μπορούν να παραμείνουν στο σύστημα ακόμη και για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μπορεί επίσης να περιέχουν έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους που τα χρησιμοποιούν να παρακολουθούν την πλοήγηση του χρήστη στον ιστότοπο, για στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, δηλαδή να δημιουργούν ένα εξατομικευμένο προφίλ του χρήστη ξεκινώντας από τις σελίδες που έχει επισκεφτεί και / ή αποστέλοντάς του στοχευμένες διαφημίσεις (δηλ. Συμπεριφορική διαφήμιση).

Ποια cookies χρησιμοποιούνται και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται;

Αυτός ο ιστότοπος (καθώς και όλοι οι μεμονωμένοι ιστότοποι που αποδίδονται στα προϊόντα και τις προσφορές της Benelli Armi) χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους τεχνικών cookie, αλλά όχι προφίλ.

Ο Κάτοχος αναφέρει τις συγκεκριμένες κατηγορίες cookie που χρησιμοποιούνται, τον σκοπό και τη συνέπεια που απορρέει από την αποεπιλογή τους:

ΤΥΠΟΣ COOKIE ΠΡΩΤΟ / ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τεχνικά / λειτουργικά cookies Πρώτο μέρος Διαχείριση ιστοσελίδας. Επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία και εξερεύνηση του ιστότοπου Ισχύει για τη συνεδρία περιήγησης Αυτά είναι τα cookie είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπου , ο αποκλεισμός τους δεν τους επιτρέπει να λειτουργούν
Αναλυτικά στοιχεία cookie τρίτων Μέρος τρίτο Συλλέξτε πληροφορίες σε συνολική μορφή πλοήγησης από χρήστες για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία περιήγησης και τις ίδιες τις υπηρεσίες. Ιδρύθηκε από το τρίτο μέρος Δεν θα ήταν πλέον δυνατό για τον Ελεγκτή Δεδομένων να αποκτήσει συγκεντρωτικές πληροφορίες
Μάρκετινγκ cookie / προφίλ Μέρος τρίτο Συλλέγει πληροφορίες για την εμφάνιση περιεχομένου τρίτων όπως το YouTube και το Facebook ή για προβολή σχετικών και ελκυστικών διαφημίσεων για κάθε χρήστη και πιο πολύτιμες για εκδότες και διαφημιζόμενους Ιδρύθηκε από το τρίτο μέρος Δεν θα ήταν δυνατή η απόκτηση των πληροφοριών για την εμφάνιση περιεχομένου τρίτων και την ανάρτηση διαφημίσεων

Τι και τι είναι τα cookie τρίτων;

Σε αυτόν τον ιστότοπο (καθώς και σε όλους τους μεμονωμένους ιστότοπους που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις προσφορές της Benelli Armi), λειτουργούν επίσης cookie τρίτων, δηλαδή cookie που δημιουργούνται από έναν ιστότοπο διαφορετικό από αυτόν που επισκέπτεται ο χρήστης.

Με βάση τις διατάξεις της Παροχής Εγγυητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 8ης Μαΐου 2014, ο Ελεγκτής Δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τον ενημερωμένο σύνδεσμο για τις πληροφορίες και τις μορφές συναίνεσης τρίτων με τις οποίες έχουν γίνει ειδικές συμφωνίες για την εγκατάσταση των cookies μέσω τον ιστότοπό σας.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες ενημερώνονται ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις ακόλουθες υπηρεσίες που απελευθερώνουν cookie:

“Αναλυτικός”

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ
_ga Google Καταχωρήστε ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_gat Google Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τον περιορισμό της συχνότητας των αιτημάτων
_gid Google Καταχωρήστε ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
IDE Google Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για καταγραφή και αναφορά ενεργειών χρηστών στον ιστότοπο μετά την προβολή ή κλικ σε μία από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου, προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης και να παρουσιαστεί στοχευμένη διαφήμιση στον χρήστη.
DSID Google Αυτά τα cookie σχετίζονται με το DoubleClick, την υπηρεσία Google Publishers και οι κύριοι σκοποί τους είναι να καταγράφουν την απόδοση των διαφημιστικών καμπανιών που ενεργοποιούνται από τον χρήστη. Τα cookies μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο σε ορισμένες ή σε όλες τις σελίδες του ιστότοπου.

 “Μάρκετινγκ / Προφίλ”:

Όνομα Προμηθευτής Σκοπός
1P_JAR Google Αποθηκεύει τις προτιμήσεις και τις πληροφορίες σας κάθε φορά που επισκέπτεστε ιστοσελίδες που περιέχουν γεωγραφικούς χάρτες των Χαρτών Google
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Προσπαθήστε να εκτιμήσετε την ταχύτητα σύνδεσης του χρήστη σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube.
YSC YouTube Καταχωρήστε ένα μοναδικό αναγνωριστικό ID για στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα βίντεο YouTube που προβλήθηκαν από τον χρήστη.
PREF YouTube Τεχνικά cookie τρίτων κατασκευαστών Youtube: μοναδικά αναγνωριστικά για τη λειτουργικότητα που απαιτείται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής Youtube

 Τι είναι τα Social buttons;

Στον ιστότοπο www.franchi.com (καθώς και σε όλους τους μεμονωμένους ιστότοπους που αποδίδονται στα προϊόντα και τις προσφορές της Benelli Armi) υπάρχουν ειδικά “πλήκτρα” (που ονομάζονται “social buttons/widgets”) που αντιπροσωπεύουν τα εικονίδια των κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook , Linkedin, κ.λπ.) και άλλες υπηρεσίες Ιστού (π.χ. Youtube κ.λπ.). Το ίδιο επιτρέπει στους χρήστες που περιηγούνται στην ιστοσελίδα του κατόχου να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα αναφοράς με ένα “κλικ”. Σε αυτήν την περίπτωση, το κοινωνικό δίκτυο και οι υπηρεσίες Ιστού αποκτούν δεδομένα χρηστών, ενώ ο Κάτοχος δεν θα κοινοποιεί πληροφορίες περιήγησης ή δεδομένα χρηστών που αποκτήθηκαν μέσω του ιστότοπού του με κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες Ιστού προσβάσιμες χάρη στα social buttons/widgets. Αυτές οι υπηρεσίες χορηγούν “cookie τρίτων”. Ακολουθούν οι σύνδεσμοι προς τις πολιτικές απορρήτου των πιο χρησιμοποιούμενων κοινωνικών δικτύων και των ιστότοπων στους οποίους αναφέρονται τα κουμπιά:

Αποεπιλογή και ενεργοποίηση των cookies

Στο αρχικό banner που περιέχει τις σύντομες πληροφορίες, ο χρήστης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη χρήση των cookies του ιστότοπου, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αυτή η ενότητα επιτρέπει στον Χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση cookie ιστότοπου, έχοντας υπόψη ότι:

 • Τεχνικά / λειτουργικά cookies

Απαραίτητο για τη χρήση του ιστότοπου, ο αποκλεισμός τους δεν τους επιτρέπει να λειτουργούν. Η συναίνεσή σας δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους.

 • Cookies Analytics

Επιτρέπουν τη συλλογή συνολικών πληροφοριών σχετικά με την πλοήγηση από τους χρήστες για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας περιήγησης και των ίδιων των υπηρεσιών. Ο αποκλεισμός τους δεν θα επέτρεπε στον Κάτοχο να βελτιστοποιήσει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη, αλλά ο ιστότοπος εξακολουθεί να είναι πλοηγήσιμος.

 • Cookies μάρκετινγκ / προφίλ

Σας επιτρέπουν να στέλνετε περιεχόμενο τρίτων, όπως το YouTube και το Facebook ή να προβάλλετε συναφείς και ελκυστικές διαφημίσεις για τον χρήστη. Η απενεργοποίησή τους δεν θα σας επέτρεπε να προχωρήσετε σε αυτήν τη δραστηριότητα με στόχο την αποστολή εξατομικευμένων μηνυμάτων, αλλά ο ιστότοπος θα εξακολουθούσε να είναι πλοήγηση.

 

[wpca_cc_settings_box]

 

Μόλις ενεργοποιηθεί, η αποεπιλογή μεμονωμένων cookie μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ελεύθερα μέσω του προγράμματος περιήγησής σας (επιλέγοντας το μενού ρυθμίσεων, κάνοντας κλικ στις επιλογές Διαδικτύου, ανοίγοντας την καρτέλα απορρήτου και επιλέγοντας το επιθυμητό επίπεδο αποκλεισμού cookie). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους παρακάτω συνδέσμους: Google Chrome, Mozilla FirefoxApple Safari and Microsoft Windows Explorer.

Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή “Μην παρακολουθείτε” που υπάρχει στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης τελευταίας γενιάς.

Η απενεργοποίηση των cookie “τρίτων” δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την πλοήγηση αυτού του ιστότοπου.

Τι συμβαίνει εάν δεν παρέχετε τα δεδομένα σας;

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε τις συνέπειες που απορρέουν από την αποεπιλογή μεμονωμένων cookie, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Πώς, πού και για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;

Που είναι;

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε χαρτί, πληροφορική και τηλεματικά αρχεία που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και διασφαλίζονται επαρκή μέτρα ασφαλείας.

Οπως;

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται μέσω υποστηρικτικών εγγράφων ή διαδικασιών πληροφορικής από ειδικά εξουσιοδοτημένα και εκπαιδευμένα εσωτερικά θέματα. Επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό και εντός των ορίων στα οποία είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σας αφορούν.

Ο ελεγκτής δεδομένων ελέγχει περιοδικά τα εργαλεία με τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας και τα μέτρα ασφαλείας που παρέχονται γι ‘αυτά, από τα οποία παρέχει συνεχή ενημέρωση. επαληθεύει, επίσης, μέσω των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται, ότι τα προσωπικά δεδομένα που δεν χρειάζονται επεξεργασία δεν συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αρχειοθετούνται ή αποθηκεύονται · επαληθεύει ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται με την εγγύηση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας και της χρήσης τους για τους σκοπούς των πραγματικών επεξεργασιών.

Για πόσο καιρό;

– Cookies:

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε τους όρους διατήρησης προσωπικών δεδομένων όπως αναφέρονται στον προηγούμενο πίνακα.

– Πλοήγηση ιστότοπου:

Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να επιτρέπεται η πλοήγηση στον ιστότοπο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 12 μήνες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου συμβαίνουν γεγονότα που περιλαμβάνουν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, επίσης σε συνεργασία με τρίτα μέρη / παραλήπτες στους οποίους έχει ανατεθεί τη δραστηριότητα ασφάλειας του υπολογιστή των δεδομένων του κατόχου, για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στο συμβάν, καθώς και για την προστασία των συμφερόντων του κατόχου που σχετίζονται με οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου και των σχετικών υπηρεσιών.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Συμβατό με τα παραπάνω χρονικά όρια που έχουν καθοριστεί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σάς επιτρέπουν να έχετε πάντα τον έλεγχο των δεδομένων σας. Τα δικαιώματά σας είναι αυτά των:

 • πρόσβασης·
 • διόρθωση·
 • ακύρωση·
 • περιορισμός της θεραπείας·
 • αντίθεση στη θεραπεία·
 • φορητότητα.

Τα δικαιώματά σας είναι εγγυημένα σε εσάς χωρίς ειδικές χρεώσεις και διατυπώσεις για το αίτημα άσκησής τους, το οποίο ουσιαστικά προορίζεται δωρεάν. Εχεις το δικαίωμα:

 • για να λάβετε αντίγραφο, ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή, των δεδομένων στα οποία έχετε ζητήσει πρόσβαση. Εάν χρειάζεστε επιπλέον αντίγραφα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να σας χρεώσει ένα λογικό τέλος ·
 • για να λάβετε την ακύρωση του ίδιου ή τον περιορισμό της επεξεργασίας ή ακόμη και την ενημέρωση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων και ότι τα τρίτα μέρη / παραλήπτες προσαρμόζονται επίσης στο αίτημά σας σε περίπτωση που λάβουν τα δεδομένα σας, εκτός εάν επικυρωθούν νόμιμοι λόγοι υψηλότερο από εκείνο που καθορίζει το αίτημά σας (π.χ. περιβαλλοντικές έρευνες και περιορισμός του κινδύνου που καθορίζεται από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που διαχειρίζεται για αυτούς από τον Ελεγκτή Δεδομένων).
 • για να λάβετε οποιαδήποτε χρήσιμη ανακοίνωση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μετά την άσκηση των δικαιωμάτων σας χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός από το αίτημά σας, εκτός εάν αιτιολογημένη παράταση, έως δύο μήνες που πρέπει να σας κοινοποιηθούν δεόντως.

Για περισσότερες πληροφορίες και σε κάθε περίπτωση για να στείλετε το αίτημά σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση privacy@franchi.com .

Πώς και πότε μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, εάν βασίζεται σε έννομο συμφέρον, αποστέλλοντας το αίτημά σας στον Ελεγκτή δεδομένων, στη privacy@franchi.com .

Σε ποιον μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία;

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ή δικαστικής δράσης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ή σε αυτήν που ασκεί τα καθήκοντά της και ασκεί τις αρμοδιότητές της στην Ιταλία όπου έχετε τη συνήθη διαμονή ή την εργασία σας ή εάν διαφέρει στο κράτος μέλος όπου σημειώθηκε παραβίαση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.